Account Options

Omul primește o erecție din vorbire. Eseuri despre Omul - OM by Petru Blaj - Issuu

M-ai îmbrăcat cu carne şi cu piele şi mai ţesut din oase şi din vine? Apoi mi-ai dat viaţă şi-ai vegheat, cu grijă şi cu drag, la fiecare răsuflare-a mea. Petru Creţia O mul ca om, naşterea formei lui printr-o geneză modulatoare de celule, ţesuturi şi organe înspre un chip unic, individual şi nerepetabil, este elementul nedesluşit nici chiar astăzi când avem întocmită harta genomului uman, cu toate premiile Nobel ce le presupune.

Sau poate ştim!?

Citate Scurte Pline de Înțelepciune [citate scurte de o propoziție]

Tot atât de misterios pare şi faptul că o treime din masa ţesutului nervos rămâne neutilizată pe întreg procesul vieţii unui om. Este evident, deci, că la origine am fost planificaţi pentru mai mult. Că s-a întâmplat ceva degradant cu noi, că planul Creatorului a fost blocat de ceva, că ceea ce suntem acum e departe de ceea ce ar fi trebuit să fim, că bâjbâielile noastre în a ne defini nu sunt de fapt decât neliniştile Cap.

Între evoluţionismul ateist şi cel teist între Darwin şi Husserl diferenţa nu e decât de principii. Între evoluţionismul progresiv contemporan şi creaţionismul fiat biblic diferenţa e tot numai de principii. Dar între evoluţionism şi creaţionism diferenţa e cât între nimic şi tot, cât între neant şi fiinţă. A veni din nimic prin nimic e una şi a veni din nimic prin tot e alta. Omul ca om, posesor de formă şi in-formaţie, hile-morfism şi morfo-morfism, flexie şi re-flexie, inspecţie şi intro-specţie, Eu şi non-Eu, suscită şi incită în complexitatea sa tulburătoare orientări şi dez-orientări atât de diverse încât e greu să întrebi şi să te întrebi ce este omul în definitiv şi mai ales ce este el ca om.

Dacă medicina este întemeiată pe date, filozofia pe concepte şi teologia pe revelaţie, atunci omul, ca obiect de studiu ne apare pe rând fie ca fiinţă în medicină, sau ca esenţă în filozofie, fie ca devenire în teologie.

Pentru psihiatru, omul se naşte idiot fără limbaj, noţiuni etc. Pentru filozof, omul se naşte plângându-şi trebuinţele şi moare pentru că trebuie. Pentru teolog însă, omul se naşte în păcat şi moare chiar datorită acestuia. Nu mai rămâne decât să ne întrebăm: ce fel de fiinţă, ce fel de esenţă şi ce devenire presupune viaţa noastră umană?

omul primește o erecție din vorbire

Ce este în definitiv omul: animal evoluat? Omul ca animal Dacă privim prin prisma medicală, omul ca fiinţă este ceva mai mult decât un animal, ceva deosebit de complex, chiar de 16 Petru Blaj — Eseuri despre omul-OM necunoscut a se vedea cartea medicului savant Alexis Carrel, Omul fiinţă necunoscută. Chiar handicapatul din naştere — spun medicii academicienieste un om ce prin forţa împrejurărilor a fost împiedicat să-şi dezvolte personalitatea, fie datorită bolilor genetice, fie traumatice, fie infecţioase etc.

Înfăţişarea unui om este inconfundabilă cu înfăţişarea unui animal. Apoi maimuţa s-a încăpăţânat şi nu a mai vrut o astfel de experienţă. Ea se poate petrece doar în mintea unor naivi care nu au auzit de factorii coagulării, fără de care sângele curge prin toţi porii tegumentelor şi mucoaselor, şi de imposibilitatea evoluării ochiului de la simplu la complex, cum le-ar plăcea unora.

omul primește o erecție din vorbire

Ori e ochi la purtător, ori nu e ochi şi gata! Ori există toţi factorii coagulării şi organismul trăieşte, ori nu mai rămâne nici o picătură de sânge în acel organism. Nici chiar natura nu a putut să încerce, doar cu câţiva din aceşti factori, până să-i nimerească pe toţi treisprezece, numărul lor fiind un dat şi nu penis stimulat produs al evoluţiei. Dacă Voltaire ar fi fost contemporan cu Darwin erecția crabului fi scris acestuia şi nu lui J.

Eseuri despre Omul - OM by Petru Blaj - Issuu

Nu e nevoie de o imaginaţie bogată pentru a descrie o fiară inteligentă ce ucide după un plan bine chibzuit, îndelung meditat, fără remuşcări, scrupule, ori altceva de felul acesta. O astfel de fiară nu poate fi materializată decât de om căci marele nostru noroc e că lupul, leul şi ursul, nu fac raţionamente logice, Cap. Nellas Panayotis apar titluri ca: Omul, animal îndumnezeit Dar vina pentru această părere eronată nu era la teologii respectivi, ci la traducătorii lor în limba română care în loc să traducă prin făptură, creatură, sau vieţuitor, cuvinte atestate în Revelaţie, ei au tradus cu termenul de animal, normal pentru lungimea penisului în româneşte prin definiţie înseamnă: fără raţiune sau limbaj articulat.

S-a ajuns astfel la paradoxul că omul este animal, deci fără raţiune, dar cu raţiune sau chiar îndumnezeit, ce numai vaca sfântă a hinduşilor ar putea împlini un astfel de deziderat. Chiar şi Lucian Blaga după umila lui teologie constatase că: omul se realizează cu totul pe altă linie decât a animalităţii.

Ceea ce este adevărat şi trist, în acelaşi timp însă, este concluzia totuşi teologică şi biblică, deci revelată, că: omul deşi nu este un animal, cu toate unguent pentru frecarea penisului, ca devenire, poate deveni animal, dobitoc fără minte, după expresia biblică. BVA Omul primește o erecție din vorbire ca înger Foarte mulţi creştini cred că Dumnezeu creează spirite neprihănite duhuri, îngeri cu raţiune pe care le inoculează în celula zigot, în momentul fecundării ca şi cum ar întemniţa un duh neprihănit de copil într-un trup prihănit prin păcatul strămoşesc, şi acesta toată viaţa va dori dezrobirea sau eliberarea.

  1. Lectură plăcută și multă inspirație îți dorim.
  2. Mărirea penisului cu hormoni

Acest lucru însă nu numai că nu e confirmat de realitate, dar ar presupune că 18 Petru Omul primește o erecție din vorbire — Eseuri despre omul-OM Dumnezeu este nedrept sau chiar tiran prin unirea sufletului neprihănit cu un trup prihănit.

Aceşti oameni nu numai că nu au cele mai simple noţiuni de genetică, dar nici măcar pe cele de creştinism biblic şi nu platonic de sorginte păgână. Nici un medic nu a auzit de aşa ceva şi sper că nici dvs. Ca esenţă, scria R.

omul primește o erecție din vorbire

Ca devenire însă, prin naşterea spirituală şi prin transfigurarea învierii, omul poate deveni înger Apoc. W, Minte, Caracter, Personalitate p. Între Creator şi creatură neexistând alt statut, uneori creatura încearcă erijarea în Creator şi atunci lucrurile se complică în defavoarea celui din urmă, exact cum a bănuit SF. Câţi ştim că nimeni nu se naşte pervers şi că oricare din noi prin proprie alegere îşi poate omul primește o erecție din vorbire o personalitate perversă?

În greaca biblică clevetirea, Cap. Nu ne naştem ca fiinţă diabolos, şi acest lucru se poate demonstra genetic.

365 Citate Scurte Pline de Înțelepciune [citate de o propoziție]

Nu există o genă a răului în genomul uman, oricât ar încerca cineva să o speculeze. Ea nu apare nici prin mutaţie, nici prin metilare, nici prin matisare alternativă, nici prin inducţie, prin simplu fapt că nu există. Nici ca esenţă nu suntem satanici sau diabolici oricât de mult am suferit prin degenerare în urma muşcăturii otrăvite a şarpelui edenic.

Însă cu toate acestea, teologia ne avertizează serios cu privire la punctul ei de vedere faţă de om. Devenirea noastră, spun teologii, este alegerea noastră. Şi chiar dacă Lucifer nu s-a născut satanas sau diabolos, ci s-a făcut acestea prin propria lui alegere Bossuetchiar dacă Iuda nu s-a născut, ci s-a făcut vânzător de Christos prin propria alegere Ev.

Lucatot astfel, orice om, folosindu-şi rău liberul arbitru, poate deveni diabolos. Ca esenţă şi sufletul şi duhul omului sunt păcătoase 2Cor.

omul primește o erecție din vorbire

Mai explicit: omul nu este nici ca fiinţă, nici ca esenţă, animal, înger, demon sau zeu, dar ,ca devenire, omul este puţin din fiecare. Psihicul sufletulpersonalitatea se formează odată cu omul. El este prescris genetic de Dumnezeu doar ca potenţă în ierarhizarea sistemului nervos stabilită de creator, dar fiecare structură psihică este construită cu material informativ după propria noastră alegere.

Realitatea în act este opera unei alegeri conştiente. Ce nobil în raţiune!

Ce infinit în facultăţi! Cât de asemănător unui înger în acţiune! Cât de asemenea unui zeu în concepţie!

omul primește o erecție din vorbire

Frumuseţea lumii! Modelul desăvârşit al fiinţelor! Te laud Doamne că sunt o făptură atât de minunată! Bergson C redem şi ne place să credem că pentru mulţi români nu căderea comunismului le-a adus apropierea de Dumnezeu, ci i-a găsit trăind acea stare.

Şi chiar dacă n-ar fi aşa, eseul de faţă se adresează deopotrivă atât celor credincioşi cât şi liber cugetătorilor sinceri. Folosind un citat biblic, omul de la catedră lăsa să se înţeleagă situaţia ingrată în care era pus şi spera ca noi să observăm aceasta, mai ales că la istoria filosofiei, materie predată de acelaşi profesor, învăţasem despre Gheorghe Şincai şi Petru Maior, că se întorseseră de la Roma cu doctorate în filozofie şi teologie, iar astăzi ştim că medicina fără cele două discipline e ca un om fără braţele sale.

Probabil de aceea medicina a fost atât de aproape de teologie. Nu ştim multe lucruri despre Dumnezeu, dar atât cât El ne relevă, merită să cunoaştem.

omul primește o erecție din vorbire

Nu ştim chiar multe nici despre noi, dar atât cât putem şti merită să aflăm. În acest scop în expunerea ce urmează vom face o paralelă între Creator şi creaturile sale, accentuând asemănarea om — Dumnezeu atât cât ne este posibil. Revelaţia ne descoperă un Creator unitar şi trinitar în acelaşi timp, la fel ca şi creaţia Sa.

O zi timpul n. Citatul spune de fapt că Uni-versul este o trinitate, căci acest Univers este existent în spaţiu, cum să mărești dimensiunea penisului în lungime în materie şi înţeles în timp.

Adică partea cuprinde întregul aşa cum întregul cuprinde partea. Exemplele ar putea continua. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

În epoca modernă teoria relativităţii şi comportamentul fotonului ca undă şi corpuscul nu au fost mai uşor de înţeles, dar aplicarea lor în practică a revoluţionat întreaga planetă. Important este că aceeaşi Revelaţie vorbeşte despre noi oamenii ca fiind creaţi la fel, adică unitari şi trinitari în acelaşi timp. Ştiinţele despre om ne spun că acesta este o fiinţă unitară şi trinitară în structura sa. Câmpul conştiinţei prin alternanţa veghe — somn funcţionează ca un tot, pornit şi oprit ca de un comutator unic.

El este integrala modulatorie şi entelehică a tuturor proceselor psihice. Conştiinţa de sine în contrast cu lumea înconjurătoare marchează unicitatea fiinţei noastre conştiente, iar organizarea psihicului în câmp atestă asemănarea cu o singură orchestră sub bagheta dirijorului său.

Unitatea fiinţei noastre este demonstrată atât biologic cât şi filozofic, omul fiind posesorul unei singure substanţe bazată pe materie şi formă care prin fiinţare îşi scrie şi rescrie sincronia şi diacronia proprie. Să exemplificăm. Fiinţa noastră conştientă fiinţa vie, subiectul este caracterizată de un Eu trinitar: Eul ideal, bazat pe conştiinţa morală, v.